זיהוי התקני אחסון מזויפים באמצעות FakeDriveCheck

גרסה חדשה (4.53) של כלי העזר החינמי FakeDriveCheck זמינה להורדה. אתרים מפוקפקים המשווקים (במחירי "מציאה") התקני אחסון מסוג USB Flash Drives ו- MicroSD Cards בנפח קטן מהנפח המצוין על גבי ההתקן מוכרת ואינה חדשה. כלי העזר FakeDriveCheck עשוי לסייע למשתמשים לקבוע באם התקן האחסון שברשותו, מזויף (קרי, מספק נפח קטן מהמוצג לקונה), לא תקין, או תקין. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. [ המקור- Softpedia ]

  • ידיעה זו זמינה גם באמצעות ערוצי ה-Whatsapp  וה- Telegram של Suppware | אנו מזמינים אותך להצטרף