גילוי וזיהוי ההתקנים המחוברים לרשת שלך

כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי WhoIsConnectedSniffer מאזין לכרטיס הרשת המותקן במחשב, אוסף את המידע ומציג רשימה דינמית של המחשבים וההתקנים המחוברים לרשת בזמן הבדיקה (Currently connected to your network), הרשימה המוצגת כוללת מספרי IP, כתובות חומרה (MAC Add), שמות מחשבים, נתוני זמן ומידע נוסף. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- NirSoft)

הערות והבהרות:

  1. כלי העזר WhoIsConnectedSniffer מאזין בלבד ! אינו מבצע סריקה אקטיבית של הרשת וכמובן אינו שולח חבילות מידע (Packets) למחשבים אחרים ברשת.
  2. המידע המתקבל עבור המחשבים המזוהים עלול להיות במקרים מסוימים חלקי.
  3. כלי זה עשוי לסייע לאתר התקנים ו/או מחשבים לא מורשים המחוברים לרשת שלך.
  4. השימוש ביישום מחייב התקנה מקדימה של WinPcap capture driver או Network Monitor driver.