שוחררה גרסה (20687) חדשה של Adobe Acrobat/Reader

גרסה חדשה (24.002.20687) של Adobe Acrobat DC ו- Adobe Reader DC זמינה להורדה. עדכון זה, המיועד למערכות ההפעלה Windows ו- macOS מתמקד בתיקוני באגים (Bug Fixes) ומסווג בשלב זה כ- Planed, על מנת להתקין את העדכון יש ללחוץ על Help / Check for updates. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Adobe)

  • ידיעה זו זמינה גם בערוצי ה-Whatsapp  וה- Telegram של Suppware