זיהוי תמונות מזויפות

זיוף תמונות באמצעים שונים היא תופעה מטרידה ובעייתית, הכלים הבאים עשויים לסייע למשתמש לזהות תמונות מזויפות (Fake), קרי, תמונות שנוצרו באמצעות תוכנות AI ו/או תמונות שנעשו בהם שינויים באמצעות תוכנות עריכה מתקדמות. שים לב ! לכל אחד מהשירותים הבאים יכולות שונות ולכן מומלץ לבדוק תמונות חשודות באמצעות מספר כלים שונים. כמו כן, חשוב לזכור כי הכלים הבאים כמו גם כלים אחרים עשויים לסייע אבל הם אינם מספקים דיוק מושלם וטעיות עלולות להתרחש.

הערות והרחבות:
  • אנו ממליצים שלא להעלות (Upload) לאתרים שרמת אמינותם (בהקשר של שמירה על פרטיותכם בעיקר) אינה ברורה לכם תמונות ו/או חומרים שחשיפתם לאחרים עלולה לפגוע בכם ו/או באחרים.
ידיעה זו זמינה גם בערוצי ה- Whatsapp וה- Telegram של Suppware | אנו מזמינים אתכם להצטרף.