הפעלת מצב בטוח (Safe Mode)

כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי Safe Mode Launcher מאפשר לך להפעיל/לאתחל את המחשב במצב בטוח (Safe Mode). השימוש בכלי זה מאפשר למשתמש להפעיל מצב בטח במהירות וללא צורך לבצע פעולות בממשק ההגדרות (Settings) ו/או ללחוץ על מקשים ו/או שילובי מקשים ייעודיים. מידע נוסף זמין ב: sordum.org