בעייה ב- BitLocker

BitLocker might incorrectly receive a 65000 error in MDMs