הסרת תוכנות כופר (Ransomware Decryption)

החברות הבאות מציעות למשתמשים כלי פענוח חינמיים לתוכנות כופר (Free Ransomware Decryptors). השימוש במפענחים עשוי לסייע למשתמשים להסיר את ההצפנה (Encryption) מקבצים שהותקפו והוצפנו. שים לב ! על מנת לנסות ולאתר מפענח זמין יש לבדוק ולברר תחילה מה סוג (Type) תוכנת הכופר שהצפינה את הקבצים, רשימת כלים שעשויים לסייע בזיהוי סוג תוכנת הכופר זמינה כאן.