הגנה על קובצי PDF

 כלי העזר החינמי Batch PDF Encryptor מאפשר למשתמש להצפין ולהגן (באמצעות סיסמה) על אוסף מסמכי PDF. הליך ההגנה הכולל גם מניעת הדפסה ו/או העתקה נעשה באמצעות הליך פשוט הכולל מספר פעולות (הקלקות) בלבד (Batch mode). מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Softpedia)