הצגת גרסאות ה- NET. המותקנות

כלי העזר החינמי NET Checker. מציג למשתמש את כל גרסאות ה- NET. וה- ++Visual C המותקנות במחשב. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Softpedia)