הצפנת קבצים (File Encryption)

כלי העזר החינמיים הבאים מאפשרים למשתמש להצפין (Encrypt) קבצים ולשפר באופן משמעותי את ההגנה על קבצים המוגדרים רגישים. הצפנת קבצים רגישים מצמצמת את האפשרות והיכולת של גורמים בלתי מורשים להגיע לתכנים הכלולים באותם הקבצים.