שיפור רמת האבטחה של Exchange Server 2016 ו- 2019

מיקרוסופט (Microsoft) הוסיפה לשרתי ה- Exchange 2016 ו- Exchange 2019 תמיכה ב- HTTP Strict Transport Security / HSTS. השימוש ב- HSTS מונע את האפשרות לפנות לשרת באמצעות HTTP, קרי, מחייב פניית HTTPS. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Bleeping Computer). פרטים נוספים והנחיות לאפשור המאפיין זמינים ה: Microsoft