פגיעות חמורה ב- FortiGate firewalls

לפני כשלושה שבועות שחררה Fortinet עדכון/תיקון לחולשה/פגיעות (Vulnerability) קריטית שהתגלתה בחלק מדגמי ה- Firewall של החברה. חוקרי אבטחה שבדקו את הנושא גילו בימים האחרונים כי קיימים עדיין כ- 340,000 התקנים שלא עודכנו עד למועד הבדיקה. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- The Register)