סריקת קבצים חשודים

השירותים הבאים (Online Services/Tools) מאפשרים לך לסרוק (Scan) ולבדוק במהירות וביעילות קבצים החשודים כזדוניים (Malicious). שים לב, כלים אלו משלימים את תוכנות האנטי-וירוס המסורתיות המותקנות במחשב ואינן תחליף.
הערות והרחבות:
  • ההגדרה של קובץ חשוד עשויה להיות בעייתית, לכן, נדמה לנו כי כדאי להתייחס לקבצים לא מוכרים ו/או לקבצים שהגיעו ממקורות חיצונים (דוא"ל, אתרי אינטרנט שונים וכדומה) כאל קבצים חשודים.
  • השימוש הבסיסי בכלי העזר הנ"ל אינו מחייב Login, אולם, התחברות באמצעות חשבון מתאים עשויה לאפשר גישה למאפיינים וליכולות נוספות.
  • ...
  • קישור לטלגרם