זיהוי התקני חומרה

כלי העזר הבאים עשויים לאפשר לטכנאים, אדמיניסטרטורים ו/או למשתמשים שיש להם את הידע הנדרש לזהות (Identify) התקני חומרה (Hardware Devices) המוצגים במנהל ההתקנים (Device manager) אבל אינם מזוהים (Unknown Devices).