דחיסת קובצי PDF

כלי העזר החינמיים (Free) הבאים עשויים לאפשר לך לדחוס (Compress) קובצי PDF גדולים.