מיזוג (Merge) או פיצול (Split) קובצי PDF

כלי העזר הבאים (תוכנות ושירותים מקוונים) עשויים לאפשר לך למזג ולאחד (Merge) קובצי PDF נפרדים לקובץ אחד ו/או לפצל (Split) קובץ PDF קיים לקבצים נפרדים.
  • חלק מהכלים הנ"ל תומכים בפעולות נוספות ולא רק מיזוג ו/או פיצול.
  • ...
  • קישור לטלגרם