שוחרר עדכון עבור Exchange Server 2019

עדכון מצטבר (Cumulative Update / CU) חדש המיועד ל- Microsoft Exchange Server 2019 זמין להורדה. מידע נוסף הכולל התייחסות גם ל- Exchange Server 2013, 2016 זמין במקור הידיעה. (המקור- Microsoft)