זיהוי Emotet באמצעות EmoCheck

כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי (קוד-פתוח) EmoCheck עשוי לסייע למשתמש לזהות הידבקות ב- Emotet, קרי, את קיומה (נוכחותה) של התוכנה הזדונית Emotet במחשב הנבדק. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- MajorGeeks)