בדיקת (סריקת) אתרי אינטרנט חשודים

 האתרים הבאים מספקים שירות מקוון חינמי המאפשר למשתמש לסרוק ולבדוק אתרי אינטרנט החשודים כבעיתיים (זדוניים).