תוכנות אנטי-וירוס ייעודיות המיועדות לטכנאים

תוכנות אנטי-וירוס ייעודיות המיועדות לטכנאים | תוכנות האנטי-וירוס (Anti-Virus) הבאות הן תוכנות ייעודיות חינמיות (Free ) וניידות (Portable) המאפשרות לטכנאים ולאדמיניסטרטורים (ו/או לכל המשתמשים שיש להם
את הידע הנדרש) להתמודד עם מצבים בהם לא ניתן להפעיל את תוכנת האנטי-וירוס המותקנת במחשב, ו/או, עם מצבים בהם נוצר צורך לבדוק את המחשב באופן מהיר ומיידי באמצעות תוכנת אנטי-וירוס נוספת (קו שני).
הערות והרחבות:
  • רוב רובן של התוכנות הנ"ל מתמקדות ברשימה מוגדרת של וירוסים המוכרים כבעייתיים במיוחד.
  • התוכנות הנ"ל ניתנות להפעלה מהתקן אחסון חיצוני וללא צורך בהתקנה.
  • שים לב, התוכנות הנ"ל אינן תחליף לתוכנות אנטי-וירוס רגילות (חופשיות או מסחריות) המותקנות במחשב.
  • במידה ונוצר צורך להשתמש באחת מהתוכנות מומלץ להוריד מאתר היצרן את הגרסה האחרונה.
  • ...
  • קישור לטלגרם