תנאי שימוש

כללי:
השימוש באתר זה (Suppware) מותנה בהסכמתך לתנאי השימוש המפורטים בהמשך. הגלישה והשימוש באתר בפועל מהווים אישור להסכמתך לתנאים להנחיות ולמגבלות המפורטות במסמך זה, עקב כך ממליצה לך מערכת האתר לקרוא בעיון את תנאי השימוש. תנאי השימוש עשויים להשתנות מידי פעם ולכן ממליצה לך מערכת האתר לחזור ולקרוא אותם מידי פעם בפעם.

מינוח:
המילים "באתר זה" ו/או "באתר" המופיעות במסמך זה מתייחסות לאתר Suppware המיוצג ע"י כתובת האינטרנט suppware.co.il

שמות מסחריים:
השמות המסחריים הכלולים, המוזכרים והמופיעים באתר הם שמות מסחריים רשומים השייכים לחברות שלהם.

אופן הניסוח:
הטקסטים באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אתר Suppware מיועד כמובן לנשים ולגברים כאחד ואין לראות באופן הניסוח שמטרתו לפשט ולהקל  על הכתיבה באתר משום רצון ו/או כוונה כלשהי לפגוע בציבור כלשהו.

הצהרת היעדר אחריות:
מערכת האתר משקיעה מאמצים רבים בניסיון לוודא שהפרסומים השונים באתר יהיו מדויקים ואמינים ככול הניתן. יחד עם זאת מבהירה מערכת האתר באופן חד-משמעי, כל הפרסומים באתר מוגשים "כמות שהם" (AS IS) וללא כל אחריות מכל סוג שהיא כלפי המשתמשים בעבור נזק כלשהו ישיר או עקיף שעלול להיגרם כתוצאה מהשימוש באתר.

קישורים לאתרים אחרים – כללי:
חלק מהפרסומים והמאמרים השונים באתר כוללים קישורים (Links) לאתרים אחרים.  בכל מקרה של התחברות (גישה, גלישה) לאתרים שונים באמצעות קישור המשובץ באחד מהפרסומים הקיימים ב- Suppware יש לנהוג, להתנהל ולפעול על פי תנאי השימוש המפורטים באתר שאליו נעשתה ההתחברות (הגישה הגלישה). מערכת Suppware אינה אחראית לתכנים לחומרים ולפרסומים השונים המתפרסמים באתרים אליהם היא מקשרת, כמו כן לא תהיה המערכת אחראית לנזקים אשר עלולים להיגרם למשתמש (לגולש) כתוצאה מהגלישה וההתחברות לאותם האתרים.

קישורים לתוכנות, לשירותים מקוונים, לפרסומים ולמאמרים:
אתר Suppware כולל קישורים לתוכנות (Applications, Programs, Tools), שירותים מקוונים (Online Web Services) ופרסומים שונים כמו מאמרים, מדריכים וידיעות חדשותיות (Articles, Guides, News). כל גולש המעוניין להשתמש (להוריד תוכנה, להשתמש בשירות מקוון וכדומה) במשאבים הנ"ל חייב לבדוק ולאמת את תנאי השימוש ותנאי הרישוי המפורטים באתר שהוא בעל הזכויות החוקי של החומר הרלוונטי טרם השימוש. יש לבצע את בדיקת תנאי השימוש ותנאי הרישוי בכל מקרה, כלומר, גם במידה והתנאים רשומים ומפורטים באתר Suppware.

שונות:

  • כל הפרסומים  והתכנים באתר מיועדים לשימוש אישי ופרטי בלבד ומוגנים בזכויות יוצרים, אין להעתיק ו/או להשתמש  בתכנים שבאתר לצרכים אחרים כלשהם ללא קבלת אישור בכתב ממנהל האתר.
  • מערכת האתר אינה מתחייבת לזמינות רציפה ושירותי ארכיון. בנוסף, מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ו/או להפסיק באופן מלא או באופן חלקי את השירותים (חלקם ו/או כולם) הניתנים באמצעות האתר ללא הודעה מוקדמת.
  • מערכת האתר תשמח לקבל הארות והערות (תלונות, בקשות מיוחדות, הבהרות וכדומה) מכל סוג  שהוא באמצעות "צור קשר", למרות זאת לא מתחייבת המערכת לענות לכל הכותבים.
  • מערכת האתר מבקשת מהגולשים לדווח על חשדות לטעויות, מידע שגוי ו/או חשד לפגיעה מכל סוג שהוא בגורם כלשהו, דיווחים מסוג זה יקבלו עדיפות ויטופלו במהירות האפשרית.
  • מערכת האתר ממליצה שלא להוריד ולהתקין יישומים וכלי עזר שונים בטרם בדק המשתמש (הגולש) את מידת ההתאמה של היישום לסביבת העבודה ולמערכת ההפעלה המותקנת במחשבו.
  • מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או להתנות (עקב צורך ברישום מוקדם, חברות בקבוצות/רשתות חברתיות, חשד להפרת תנאי שימוש וכדומה) את הגישה של משתמשים ו/או קבוצות לחלק מהפרסומים והתכנים שבאתר ו/או לכולם.