תנאי שימוש

כללי:
הגלישה באתר זה (Suppware) מותנית בהסכמת הגולש לכל התנאים וההבהרות המפורטות בהמשך. גלישה באתר בפועל תהווה הסכמה (קרי, תעיד על הסכמה) לכל התנאים וההבהרות המפורטות בדף זה.

אופן הניסוח:
הטקסטים באתר ובדף זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אתר Suppware (על כל מרכיביו וחלקיו) מיועד כמובן לנשים ולגברים כאחד, אין לראות באופן הניסוח שמטרתו לפשט ולהקל על הכתיבה משום רצון ו/או כוונה כלשהי לפגוע בציבור כלשהו.

שמות מסחריים:
השמות המסחריים המוזכרים והמופיעים בדף/באתר זה הם שמות מסחריים רשומים השייכים לחברות שלהם.

הצהרת היעדר אחריות:
מערכת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לוודא שהפרסומים השונים יהיו מדויקים ואמינים ככול הניתן. יחד עם זאת, ברצוננו להבהיר באופן חד-משמעי כי כל הפרסומים, הידיעות, המאמרים, הקישורים וכל החומרים השונים המתפרסמים באתר מוגשים "כמות שהם" ("AS IS") וללא כל אחריות כלפי הגולשים ו/או אחרים בעבור נזק כלשהו ישיר או עקיף שיגרם כתוצאה מהגלישה ומהשימוש באתר.

קישורים לאתרים אחרים:
הידיעות, המאמרים וכלל החומרים המתפרסמים באתר זה כוללים (על פי רוב) קישורים (Links) לאתרים ולדפים חיצוניים (צד שלישי). מערכת Suppware אינה אחראית לתכנים לפרסומים ולחומרים השונים המתפרסמים באתרים חיצוניים (צד שלישי). בנוסף, מערכת האתר אינה אחראית לנזקים אשר יגרמו כתוצאה מהגישה (מהגלישה) לאותם האתרים באמצעות הקישורים הזמינים ב- Suppware.

תוכנות ושירותים:
חלק מהפרסומים ב- Suppware כוללים קישורים לתוכנות, יישומים, כלי עזר, שירותים מקוונים ושירותי ענן. הורדת ו/או התקנת תוכנות, יישומים וכלי עזר כמו גם שימוש בשירותים מקוונים ו/או שירותי ענן חייבים להיעשות רק לאחר בדיקת תנאי השימוש, תנאי התפעול ותנאי הרישוי המפורטים באתר שהוא בעל הזכויות החוקי של התוכנות ו/או השירותים הנדרשים. יש לבצע את הבדיקות הנ"ל בכל מקרה, כלומר, גם במידה ויש ב- Suppware התייחסות לתנאים הנ"ל או לחלקם.

שונות:
  • כל הפרסומים, התכנים והחומרים הכלולים באתר מיועדים לשימוש אישי ופרטי בלבד. כל הפרסומים והחומרים המקוריים מוגנים בזכויות יוצרים, אין להעתיק ו/או להשתמש בתכנים ובחומרים שבאתר לצרכים אחרים כלשהם ללא קבלת אישור בכתב ממנהל האתר.
  • מערכת האתר אינה מתחייבת לזמינות רציפה ו/או שירותי ארכיון. בנוסף, מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ו/או להפסיק באופן מלא או באופן חלקי את השירותים (חלקם ו/או כולם) הניתנים באמצעות האתר ללא הודעה מוקדמת.
  • מערכת האתר תשמח לקבל הארות והערות (תלונות, בקשות מיוחדות, הבהרות וכדומה) מכל סוג  שהוא באמצעות "צור קשר", יחד עם זאת, מערכת האתר לא מתחייבת לענות לכל הכותבים.
  • מערכת האתר מבקשת מהגולשים לדווח על חשדות לטעויות, מידע שגוי ו/או חשד לפגיעה מכל סוג שהוא בגורם כלשהו, דיווחים מסוג זה יקבלו עדיפות ויטופלו במהירות האפשרית.
  • מערכת האתר ממליצה שלא להוריד ולהתקין יישומים וכלי עזר שונים בטרם בדק המשתמש (הגולש) את מידת ההתאמה של היישום לסביבת העבודה ולמערכת ההפעלה המותקנת במחשבו.
  • מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או להתנות את הגישה של כל הגולשים או חלקם  לפרסומים, חומרים ותכנים.