ארכיוני תגית | Windows 10 how to
תיקון תקלות במנגנון העדכון Windows Update

תיקון תקלות במנגנון העדכון Windows Update

[ Windows 10 version 2004 ] … מערכת ההפעלה Windows 10 (כמו גם גרסאות קודמות של Windows) מתעדכנת באופן שוטף באמצעות מנגנון העדכון Windows Update (בעיקר).

המשך לקרוא התגובות סגורות.

ניקוי אוטומטי של הדיסק הקשיח באמצעות Storage Sense

[ Windows 10 version 2004 ] … מערכת ההפעלה Windows 10 version 2004 (כמו גם גרסאות קודמות)  מאפשרת מחיקה אוטומטית של קבצים שאינם נדרשים (קבצים זמניים ואחרים).

המשך לקרוא התגובות סגורות.

הפעלה אוטומטית של סייר הקבצים לאחר אתחול המחשב

מערכת ההפעלה Windows 10 מאפשרת לך להגדיר פתיחה אוטומטית של סייר הקבצים (File Explorer) לאחר אתחול המחשב (Restart). חלון/חלונות הסייר (קרי, התיקיה/התיקיות) שהיו פתוחים

המשך לקרוא התגובות סגורות.

גישה ישירה ומהירה ל- Windows Credential Manager

[ Windows 10 ] … הגישה ל- Credential Manager (מנהל האישורים) של מערכת ההפעלה Windows 10 (וגם של מערכות ההפעלה הקודמות) נעשית

המשך לקרוא התגובות סגורות.

נטרול יישומים המופעלים אוטומטית במהלך הפעלת המחשב

[ Windows 10 vesion 1909 ] … ממשק ה- Settings (הגדרות) של מערכת ההפעלה Windows 10 (המחליף בהדרגה את ממשק ה- Control Panel)

המשך לקרוא התגובות סגורות.

Windows Sandbox, ארגז החול של מערכת ההפעלה חלונות 10

[ Windows 10 version 1903 ] … מערכת ההפעלה Windows 10 version 1903 Pro / Enterprise כוללת מכונה וירטואלית ייעודית (מובנית) שאמורה לשמש “ארגז חול” (Sandbox).

המשך לקרוא התגובות סגורות.

הפעלת אופן חיפוש משופר

[ Windows 10 version 1903 ] … מערכת ההפעלה Windows 10 May 2019 Update / Version 1903 מאפשרת למשתמש להפעיל (בקלות ובפשטות) אופן חיפוש משופר

המשך לקרוא התגובות סגורות.

Clipboard History

[ Windows 10 version 1903 ] … פריטי טקסט או תמונה המועתקים (Copy) לצורך הדבקה (Paste) מאוחסנים זמנית ב- Clipboard (לוח עזר זמני). מערכת ההפעלה

המשך לקרוא התגובות סגורות.

Windows 10 God Mode

[ Windows 10 ] … מערכת ההפעלה Windows 10 מאפשרת גישה לתיקיה נסתרת הכוללת אוסף מרוכז של יישומים וכלי עזר מובנים הנמצאים ב- Control Panel (לוח הבקרה) במערכת

המשך לקרוא התגובות סגורות.

הצגת חיווי על הצורך לאתחל את המחשב כדי לסיים את התקנת העדכונים

[ Windows 10 version 1903 ] … מערכת ההפעלה Windows 10 May 2019 Update / Version 1903 מאפשרת למשתמש לקבל חיווי על כך שיש לאתחל את המחשב (Restart) כדי

המשך לקרוא התגובות סגורות.

הסרת יישומים מובנים במערכת ההפעלה חלונות 10

[ Windows 10 version 1903 ] … מערכת ההפעלה מערכת ההפעלה Windows 10 May 2019 Update / Version 1903 מאפשרת למשתמש (לראשונה) להסיר הרבה יותר

המשך לקרוא התגובות סגורות.

Recommended Troubleshooting: זיהוי ותיקון תקלות באופן אוטומטי

[ Windows 10 version 1903 ] … מערכת ההפעלה Windows 10 May 2019 Update כוללת מאפיין חדש שפותח כדי (לנסות) לזהות ולתקן תקלות באופן אוטומטי.

המשך לקרוא התגובות סגורות.

זיהוי קבצים גדולים בדיסק הקשיח

[ Windows 10 version 1903 ] … מערכת ההפעלה Windows 10 מאפשרת לך לצפות ברשימה ממויינת של הקבצים המאוחסנים בדיסק ולזהות בקלות יחסית וללא צורך בהתקנתם

המשך לקרוא התגובות סגורות.

הגדר את לשונית ברירת המחדל במנהל המשימות (Task Manager)

[ Windows 10 version 1903 ] … מערכת ההפעלה Windows 10 version 1903 מאפשרת לך לקבוע איזו לשונית (Tab) תהיה לשונית ברירת המחדל (Default) ב- Task Manager

המשך לקרוא התגובות סגורות.

מיקרוסופט שינתה את נהלי ההסרה (הניתוק) של התקני USB חיצוניים

[ Windows 10 version 1809 ] … מערכת ההפעלה Windows 10 version 1809 וגרסאות חדשות יותר מאפשרות למשתמשים להסיר (לנתק) התקני UBS חיצוניים ללא צורך

המשך לקרוא התגובות סגורות.

הרצת Windows Defender בארגז חול (Sandbox)

[ Windows 10 version 1703 ] … מיקרוסופט מאפשרת (החל מגרסה 1703) לתוכנת האנטי וירוס Windows Defender לרוץ ב- Sandbox (“ארגז חול”) המייצר סביבה מבודדת ומוגנת,

המשך לקרוא התגובות סגורות.

מחיקה אוטומטית של פרופילי משתמש שאינם פעילים

[ Windows 10 version 1803 ] … מערכת ההפעלה Windows 10 מאפשרת לאדמיניסטרטור להגדיר מחיקה אוטומטית של פרופילי משתמש (User Profiles) שלא היו פעילים במשך

המשך לקרוא התגובות סגורות.

הפעלת והגדרת Windows Defender Credential Guard

[ Windows 10 Version 1607…1809 ] … מהדורות ה- Enterprise וה- Education של מערכת ההפעלה Windows 10 תומכות במאפיין (מנגנון) האבטחה Windows Defender

המשך לקרוא התגובות סגורות.