ארכיון | מרץ, 2013

Remote Desktop IP Monitor & Blocker: זיהוי ניסיונות התחברות למחשב מרחוק

כלי העזר Remote Desktop IP Monitor & Blocker מאפשר לך לנטר ולזהות ניסיונות התחברות וחיבורים בפועל שנעשים ממחשב מרוחק באמצעות

המשך לקרוא התגובות סגורות.

Application Security and Privacy: מידע אודות סיכוני אבטחה ופרטיות באפליקציות

כלי העזר המקוון ZAP – Zscaler Application Profiler מספק מידע אודות סיכוני אבטחה ופרטיות באפליקציות (יישומים) המיועדות להתקנים ניידים (Mobile) המתבססים על מערכות

המשך לקרוא התגובות סגורות.