ארכיון | Windows 10.x גליון RSS לאיזור זה

Windows 10 God Mode

God Mode היא תיקיה נסתרת הכוללת אוסף מרוכז של כל המרכיבים הקיימים ב- Control Panel (לוח הבקרה), בפועל, מאפשרת התיקייה ששמה

המשך לקרוא התגובות סגורות.

Windows 10 Command Prompt: ממשק שורת הפקודה

ממשק שורת הפקודה (Command prompt / cmd.exe) של מערכת ההפעלה Windows 10 (חלונות 10) שודרג משמעותית, להלן תיאור קצר של חלק מהמאפיינים החדשים שנוספו לממשק:

המשך לקרוא התגובות סגורות.

Windows 10 Storage Usage : מה תופס מקום (נפח) בדיסק (התקן האחסון)

מערכת ההפעלה Windows 10 (חלונות 10) כוללת גרסה משופרת של המאפיין הנקרא ב- Windows 8.1 (חלונות 8.1) Disk Space, מאפיין זה הנקרא ב- Windows 10 (חלונות 10) Storage Usage

המשך לקרוא התגובות סגורות.

Windows 10 Search: התאמה אישית של ממשק מנגנון החיפוש המוצג על סרגל המשימות

במערכת ההפעלה Windows 10 (חלונות 10) מוצגת תיבת החיפוש (Search box) על סרגל המשימות (Taskbar) כברירת מחדל (ראה הערה בהמשך), על מנת להסיר

המשך לקרוא התגובות סגורות.

הוספת סמלי שולחן העבודה

[ Windows 10 ] … ה- Recycle Bin (סל המחזור) הוא הסמל (Icon) היחיד המוצג על שולחן העבודה (Desktop) לאחר שמסתיים הליך ההתקנה של מערכת ההפעלה,

המשך לקרוא התגובות סגורות.