DNS Jumper: שינוי מהיר של הגדרות ה- DNS במחשב

כלי העזר DNS Jumper מאפשר לך לשנות בפשטות ובמהירות את הגדרות ה- DNS של פרוטקול התקשורת TCP/IP המשמש את חיבורי הרשת (Network connection) המוגדרים במחשב, כלי העזר DNS-Jumper כולל רשימה מובנית של שרתי DNS ציבוריים ומאפשר לך לבצע את הפעולות הבאות:

  • בחירת שרת רצוי (Choose a DNS Server).
  • בחירת חיבור הרשת/כרטיס הרשת שעבורו ברצונך לשנות את הגדרת השרת (Select a Network Adapter).
  • ביצוע שינוי בהגדרה (ובשרת הפעיל) בפועל (Apply DNS).

כמו כן, מאפשר לך כלי העזר DNS-Jumper לבצע בדיקת מהירות השוואתית (Fastest DNS), לאתר את השרת המהיר ביותר (בזמן ביצוע הבדיקה) ולהגדיר אותו (Apply Fastest DNS) בפרוטוקול התקשורת.  שימוש מושכל ב- DNS-Jumper עשוי לאפשר לך לשפר את מהירות הגלישה, לשפר את רמת האבטחה ואת הפרטיות ואפילו לעקוף חסימות לאתרים מסויימים במידה ואתה נמצא בסביבה בה קיימות מגבלות מסוג זה.

הערת המערכת: עקרונית ניתן להוסיף שרתים פרטיים/ארגוניים לרשימת השרתים הקיימת.

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.