Copy/Paste: פעולה שגרתית שעלולה לסכן אותך

לא מדובר באיום חדש ו/או בלתי מוכר אבל, למרות זאת נדמה לנו שכדאי לרענן ולהזכיר, ביצוע פעולת העתק/הדבק (Cop/Paste) של טקסט כל שהוא (פקודות Command ארוכות בדרך כלל) מאתרים זדוניים המתמחים בסוג זה של פעילות ו/או מהודעות דואר אלקטרוני המגיעות ממקורות לא ברורים (מזוהים) עלולה לגרום לכך שפעולת ההדבקה (Paste) תיצור פעילות שונה לחלוטין מזו שחשבת שתתבצע, כלומר, הפקודה המודבקת עלולה להריץ בפועל פקודות שונות מאלו הנראות בפקודה שהעתקת, הדרך הפשוטה והבסיסית להתגונן היא כמובן להימנע מהעתקת פקודות וחומרים אחרים ממקורות שאינם מוכרים לך כאמינים ובטוחים, מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור-  Linux, OpenOffice.org and Open Source Software Blog),  מידע נוסף (והדגמה) זמין ב: thejh.net

 

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.