Application Security and Privacy: מידע אודות סיכוני אבטחה ופרטיות באפליקציות

כלי העזר המקוון ZAP – Zscaler Application Profiler מספק מידע אודות סיכוני אבטחה ופרטיות באפליקציות (יישומים) המיועדות להתקנים ניידים (Mobile) המתבססים על מערכות ההפעלה Android ו- iOS. להלן תיאור קצר של אופני העבודה השונים הזמינים למשתמש:

Search:  הצגת מידע היסטורי על אפליקציות שנסרקו בעבר, הקלד את שם האפליקציה הנדרשת, במידה ונסרקה בעבר יוצג המידע המתאר את רמת סיכוני האבטחה והפרטיות של האפליקציה. (לצורך התרשמות הקלד Viber או Tango או Angry).

Scan:  סריקה אבחון ובדיקה של אפליקציות שאינן קיימות במאגר האפליקציות שנסרקו בעבר, הקלד בתיבת החיפוש את הקישור לאפליקציה ובצע את ההנחיות המתקבלות על המסך. ראה בהמשך קישור למדריך וידאו מפורט.

Ipload/iPCU:  בחינת רמת הסיכון הכוללת של האפליקציות המותקנות בהתקן מבוסס iOS.

מדריך וידאו מפורט זמין ב: Youtube,  מידע והסבר נוסף זמינים ב: About ZAP

 

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.