DNS Benchmark: בדיקת ביצועיים של שרתי DNS

שרתי DNS הם שרתים הממירים את כתובות האינטרנט המוקלדות בתיבת הכתובת של הדפדפן למספרי IP, למהירות העבודה (לביצועים) של שרתי DNS עשויה להיות השפעה על מהירות העבודה שלך באינטרנט, כלי העזר הבאים מאפשרים לך להשוואת בין מהירות העבודה של שרתי ה- DNS המוגדרים במחשבך (כחלק מהגדרות של פרוטוקול ה- tcp) ובין שרתי DNS ציבוריים (public) ביניהם גם שרתים של OpenDNS ו- Google.

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.