Wireless Network Watcher: מי מחובר לרשת האלחוטית שלי ?

כלי העזר Wireless Network Watcher סורק את הרשת האלחוטית שלך ומציג דו”ח מפורט הכולל את רשימת כל המחשבים וההתקנים המחוברים לרשת בזמן הבדיקה, דו”ח זה עשוי כמובן לאפשר לך לזהות אורחים שלא הוזמנו. סריקת הרשת, קרי, סריקת הנתב (Router) באמצעות כלי זה אפשרית רק במידה ואתה מחובר לרשת (לנתב) הנסרקת בחיבור אלחוטי (WiFi) או בחיבור קוי (Wire).

WiFi..I
Supp..I

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.