Windows 7: הפעלת מטמון כתיבה (write cache) עבור התקני אחסון, בעד ונגד

מטמון הכתיבה (write cache) המשמש את התקני האחסון (דיסק קשיח, התקן מסוג usb flash וכדומה) מאפשר למערכת ההפעלה Windows 7 (חלונות 7) לאחסן באופן זמני בזיכרון (המהיר יחסית) מידע שאמור להיכתב (write) לאחד מהתקני האחסון (האיטיים יחסית) כשמערכת ההפעלה מזהה חלון המאפשר לכתוב את החומר להתקן האחסון כך שפעולת הכתיבה האיטית יחסית תגרום למינימום של פגיעה בביצועים מתבצעת הכתיבה.  כפי שניתן להבין אמור מטמון הכתיבה (write cache) לשפר ביצועים אבל, יחד עם זאת עלול השימוש במטמון לגרום לאובדן מידע. על מנת להבין את היתרונות והחסרונות חשוב להתייחס בנפרד לדיסק קשיח פנימי ולהתקן אחסון חיצוני מבוסס USB.

מטמון כתיבה עבור דיסק קשיח פנימי:
מטמון הכתיבה מאופשר (enabled) עבור דיסקים קשיחים כברירת מחדל, מצב זה מאפשר שיפור ביצועים אבל, במקרה  של הפסקת חשמל או תקלת חומרה יאבד החומר המאוחסן זמנית בזיכרון (הנדיף). תרומת המטמון לשיפור הביצועים מצדיק לדעתנו את הסיכון האפשרי (עבור סביבות עבודה רגילות) ועדיף להשאיר את המטמון מאופשר.

מטמון כתיבה עבור התקן אחסון חיצוני מבוסס USB:
מטמון הכתיבה אינו מאופשר עבור התקני USB חיצוניים כברירת מחדל, הביצועים אומנם נפגעים אבל ניתן לנתק את ההתקן מהמחשב באופן בטוח וללא צורך בלחיצה על Safely Remove Hardware. אפשור מטמון הכתיבה ישפר ביצועים אבל יסרבל מאוד את העבודה מול ההתקן הנייד שמתחבר ומתנתק מהמחשב בתדירות גבוהה יחסית (על פי רוב).

בדוק כיצד מוגדר מטמון הכתיבה במחשב שלך:

  1. לחץ על כפתור Start והקלד device manager בתיבת החיפוש.
  2. אתר את device manager בתוצאות החיפוש והפעל אותו (double click).
  3. לחץ על Disk drives וצפה ברשימת התקני האחסון הקיימים.
  4. הצבע על ההתקן הרצוי לך ולחץ על המקש הימנני של העכבר.
  5. לחץ על Properties ועבור ללשונית הנקראת Policies.
  6. צפה באופן ההגדרה של מטמון הכתיבה כפי שהוא מוגדר בלשונית ה- Policies.

 

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.