Active Directory: בדיקת (ניתוח) מערך ההרשאות

כלי העזר NTFS Permissions Analyzer מאפשר לאנשי ה-IT העוסקים בניהול ה- Active Directory לקבל מידע מגוון אודות ההרשאות (משתמשים/אובייקטים/תיקיות) המוגדרות במערכת בזמן הרצת הנתח. כלי העזר מסוגל להציג את ההרשאות האפקטיביות לתיקיות, את ההרשאות שיש למשתמשים על אובייקטים שונים ועוד.

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.