WhoCrashed: זיהוי הדרייבר שגרם לקריסת המחשב

 

קריסת מחשב מוגדרת מבחינתנו כמצב בו מבצע המחשב אתחול מחדש (restart) ו/או כיבוי (shutdown) אקראי, שאינו יזום ואינו חד-פעמי. קריסת מחשב, בין שהיא מלווה בהופעתו של מסך כחול ובין שלא (קרי, מתרחשת ללא הופעת מסך כחול מקדים) מיוחסת במקרים רבים להתקני חומרה, בפועל, מדובר בחלק ניכר מהמקרים בבעיה בדרייבר (driver) ולא ברכיב החומרה עצמו. כלי עזר הבא עשוי לאפשר לך לזהות את הדרייבר (driver) שגורם לקריסה.

 

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.