X86-64, AMD64 EM64T, IA32e, Intel-64, IA64

בהמשך לשאלות שהתקבלות בנושא, המונחים: x86-64, AMD64, EM64T, IA32e Intel-64 ו- IA64 מתארים את ערכת הפקודות (Instruction Set) והארכיטקטורה של מעבדים (CPU), ערכת הפקודות המורכבת מהוראות בשפת מכונה היא בעצם השפה אותה מבין המעבד. המונחים x86-64, AMD64, EM64T, IA32e ו- Intel-64 דומים עקרונית ומתארים מעבדי x86 שערכת הפקודות שלהם הורחבה כך שיוכלו להריץ מערכות הפעלה ויישומי 64 ביט, מעבדים אלו מסוגלים להריץ באופן מלא וישיר גם מערכות הפעלה ויישומי 32 ביט. המונח IA64 (הנקרא גם Intel Itanium Architecture) מייצג ערכת (סט) פקודות וארכיטקטורה שונה השייכת למעבדי משפחת ה- Itanium, מעבדים אלו תוכננו ונבנו כמעבדי 64 ביט שאינם תומכים באופן טבעי בסביבת 32 ביט (ושאין להם את יכולת התאימות לאחור כמו למשפחת ה- (x86 הרצת יישומי 32 ביט יכולה להיעשות באמולציה שמשמעותה ירידה ברמת הביצועים.

התגובות סגורות.