מיזוג (Merge) ופיצול (Split) קובצי PDF

כלי העזר הבאים (תוכנות ושירותים מקוונים) עשויים לאפשר לך למזג ולאחד (Merge) קובצי PDF נפרדים לקובץ אחד ו/או לפצל (Split) קובץ PDF קיים לקבצים נפרדים. הערה:  חלק מהכלים שלהלן מאפשרים ביצוע מגוון פעולות ולא רק מיזוג ו/או פיצול.

# מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לקבוצת הפייסבוק Suppware-C 

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.