Data Execution Prevention – DEP

Data Execution Prevention הוא מאפיין /מנגנון אבטחה (תכונה מובנית במערכת ההפעלה) שאמור לזהות וירוסים ואיומים אחרים המנסים לפעול מאזור לא מורשה בזיכרון המחשב ולסגור אותם. במקרים יוצאי דופן ומעטים יחסית עלול DEP לגרום לקריסה (לסגירה) של תוכניות ויישומים בטוחים שאינם וירוסים ו/או איומי אבטחה מכל סוג שהוא. כלי העזר הבא מאפשר לך לנטרל או לאפשר את DEP במהירות ובפשטות, שים לב ! אין לנטרל את DEP באופן קבוע, כלי העזר הבא אמור לשמש אותך רק לצורך אבחון ובדיקות.

מנגנון ה-DEP  יכול לפעול באחד משני אופני העבודה הבאים:

  1. בסיסי: ניטור תוכניות/יישומים ושירותים חיוניים של מערכת ההפעלה (ברירת המחדל).
  2. משופר: ניטור כל התוכניות והיישומים הפעילים, אופן זה מאפשר לך גם להגדיר תוכניות ויישומים אשר לא ינוטרו ע"י המערכת.

פרטים והרחבות (בעברית) זמינים ב: Microsoft

הרשם

אנו מזמינים אותך להירשם לערוץ היוטיוב של האתר

התגובות סגורות.