מחיקה מוחלטת של קבצים באמצעות Active@ KillDisk

כלי העזר Active@ KillDisk מאפשר למשתמש למחוק באופן מלא ומוחלט (שאינו מאפשר שחזור) קבצים ותיקיות המאוחסנים בסוגים שונים של התקני אחסון (HDD, SSD, Memory Cards, SCSI, RAID) נייחים/קבועים ו/או ניידים (USB Devices). כלי העזר מאפשר למשתמש לבצע Erase, קרי מחיקה מלאה שאינה מאפשרת שחזור של כל המידע הקיים בדיסק/בהתקן האחסון שנבחר או, Wipe, קרי, מחיקה של הקבצים שנמחקו כבר בעבר באמצעות הליך מחיקה רגיל המאפשר שחזור.

הערות והרחבות:

  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.