קבל מידע על מצבו של התקן האחסון (HDD, SSD) באמצעות Clear Disk Info

כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי Clear Disk Info מספק מידע ממוקד על מצבם (Health related information) של התקני האחסון (HDD ו/או SSD) המותקנים/המחוברים למחשב. בחינה של המידע המתקבל עשויה לאפשר למשתמש להבין באם יש להתקן האחסון הנבדק תקלות ו/או בעיות כל שהן שעלולות לפגוע בביצועים ו/או ביכולת לפעול באופן תקין. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- MajorGeeks)

  • Clear Disk Info : תוכנה חינמית, יישום נייד.

הערות והרחבות:

  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.