שוחררה גרסה חדשה כל כלי העזר Active Directory Replication Status Tool

מיקרוסופט (Microsoft) שחררה גרסה חדשה של כלי העזר Active Directory Replication Status Tool. כלי זה (ADREPLSTATUS) מסייע לאדמיניסטרטורים לקבל מידע על מצב (Status) השכפול (Replication) המתבצע בין בקרי תחום (Domain Controllers / DCs) בסביבת Active Directory Domain/Forest. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Microsoft)

הערות והרחבות:

  • כלי העזר Active Directory Replication Status Tool מיועד למערכות ההפעלה Windows Server 2019, Windows Server 2016 ו- Windows Server 2012 R2 (רשימה מלא זמינה במקור הידיעה)
  • פרטים נוספים זמינים ב: Microsoft
התגובות סגורות.