התמיכה ב- Windows Server version 20H2 תסתיים באוגוסט הקרוב

התמיכה ב- Windows Server version 20H2 תסתיים ב- 09/08/2022, לאחר תאריך זה תפסיק Microsoft (מיקרוסופט) להפיץ בעבור מערכת ההפעלה עדכוני/תיקוני אבטחה (Security Update/Fixes) ו/או עדכונים שאינם עדכוני אבטחה (Non-Security updates) ו/או תיקוני באגים (Bug Fixes). מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Microsoft) ; פרטים נוספים זמינים ב: Microsoft

התגובות סגורות.