כלי פענוח חינמיים לתוכנות כופר (Free Ransomware Decryptors)

להלן רשימה של חברות אבטחה וארגונים המציעים למשתמשים כלי פענוח חינמיים לתוכנות כופר (Free Ransomware Decryptors), השימוש במפענחים עשוי לסייע למשתמשים להסיר את ההצפנה (Encryption) מקבצים שהותקפו והוצפנו. שים לב ! על מנת לנסות ולאתר מפענח זמין יש לבדוק ולברר תחילה מה סוג (Type) תוכנת הכופר שהצפינה את הקבצים, רשימת כלים שעשויים לסייע בזיהוי סוג תוכנת הכופר זמינה באתר.

הערות והרחבות:

  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.