Ransomware ID : זיהוי סוג (שם, גרסה) תוכנת הכופר

כלי העזר הבאים מספקים שירות שעשוי לסייע למשתמשים לזהות את סוג (Type) תוכנת הכופר (Ransomware) שתקפה והצפינה (Encrypt) קבצים במחשב, הפרטים המתקבלים במידה והליך הזיהוי מצליח הם (על פי רוב) שם התוכנה, הגרסה ותת הגרסה (במידה ויש). זיהוי סוג תוכנת הכופר הוא שלב חיוני והכרחי בניסיון לאתר מפענח (Decryptor) חינמי.

הערות והרחבות:

  • שים לב ! מנגנוני הזיהוי לא מזהים את כל תוכנות הכופר הקיימות.
  • במקרים מסויימים עלול להתבצע זיהוי חלקי בלבד (קרי, ללא מספר תת-גרסה וכדומה).
  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.