זיהוי עוקבי טוויטר מזוייפים

Fake Followers Audit הוא שירות מקוון של חברת SparkToro המתמחה בסריקת חשבונות Twitter (טוויטר) ובהצגת הערכה/חישוב משוער (Estimate) של מספר העוקבים המזוייפים (Fake followers) בחשבון הנסרק. שיטת הפעולה של כלי הזיהוי מתבססת על סריקה של 2000 חשבונות (עוקבים) אקראיים, ניתוח הנתונים והצגת הערכה/חישוב משוער של אחוז (%) העוקבים המזוייפים.

הערכות והרחבות:

  • מספר העוקבים המזוייפים בחשבונות טוויטר עומד על פי הנתונים של SparkToro על סך של 30% – 5% מכלל העוקבים בחשבון.
  • חשבונות מזוייפים כוללים, בוטים מסוגים שונים, חשבונות ספאם, חשבונות שאינם פעילים ועוד.
  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.