התמיכה ב- Exchange Server 2013 תסתיים באפריל 2023

התמיכה ב- Exchange Server 2013 תסתיים ב- 11/04/2023. החל מתאריך זה תפסיק מיקרוסופט (Microsoft) לספק תמיכה טכנית (Technical support for problems), לשחרר תיקונים לבאגים (Bug fixes) ולהפיץ עדכוני/תיקוני אבטחה לפגיעויות שיתגלו (Security fixes for vulnerabilities). מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Microsoft)

התגובות סגורות.