Cisco לא תתקן פגיעויות בנתבים שהגיעו לסוף תקופת התמיכה (End-of-Life)

סיסקו (Cisco) לא מתכוונת לשחרר תיקונים/עדכונים (Security Updates/Fixes) לפגיעויות (Vulnerabilities) שיתגלו בנתבים שהגיעו ל- End-of-Life (סוף תקופת התמיכה, על פי הגדרות השירות והתמיכה של סיסקו). פגיעות משמעותית שהתגלתה בנתבי RV המיועדים לעסקים קטנים שהגיעו לסוף תקופת התמיכה לא תתוקן והחברה (סיסקו) ממליצה למי שעדיין משתמשי בנתבים אלו לשדרג לדגמים חדשים יותר. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- Bleeping Computer) ; פרטים נוספים זמינים ב- Cisco

התגובות סגורות.