תזמן הרצת יישומים ותוכניות באמצעות RunAsDate

כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי RunAsDate מאפשר לך להגדיר ולקבוע את התאריך (Date) ואת השעה (Time) בה תופעל/תרוץ (Run) תוכנית (יישום) כלשהיא על פי בחירתך ועל פי צרכיך. בפועל, מאפשר לך כלי העזר RunAsDate להפעיל תוכנית כלשהי בתאריך ובשעה שהגדרת מראש. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- MajorGeeks)

  • RunAsDate : תוכנה חינמית, יישום נייד.

הערות והרחבות:

  • עקרונית ניתן להפעיל מספר תוכניות/יישומים שונים בו-זמנית, לכל תוכנית/יישום ניתן להגדיר תאריך ושעה שונים (קרי, זמני הפעלה שונים).
  • קרא בעיון את ההערה החשובה !! Important Notice באתר היצרן.
  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.