AV-TEST: פורסמו תוצאות הבדיקה של תוכנות אנטי-וירוס לסביבת Windows 10

חברת המחקר העצמאית AV-TEST המתמחה בבדיקת רמת האיכות של תוכנות אנטי וירוס (Anti-Virus) פרסמה דוחות חדשים (April 2022) המציגים את רמת הביצועים הכוללת (ראה הערה) של תוכנות אנטי-וירוס המיועדות למערכת ההפעלה Windows 10. חברת המחקר פרסמה שני דוחות, דו"ח אחד המציג את המוצרים המיועדים למשתמשים ביתיים/פרטיים (Home users) ודו"ח נוסף (שני) המציג את המוצרים המיועדים למשתמשים עסקיים/ארגוניים (Business users).

הערות והרחבות:

  • הליך הבדיקה של AV-TEST כולל בדיקה של רמת ההגנה (Protection), הביצועים (Performance) ורמת השימושיות (Usability).
  • מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור- AV-TEST)
התגובות סגורות.