AD Photo Edit: הוספת תמונות ל- Active Directory

כלי העזר AD Photo Edit המיועד ל- Domain Admins מאפשר לך להוסיף ל- Active Directory  תמונות של משתמשים אותם ניתן להציג לאחרים באמצעות  היישומים –  Outlook 2010, Lync ו- SharePoint התומכים בהצגת תמונות משתמשים.

Active Directory / AD..T

הרשם

מערכת האתר מזמינה אותך להצטרף לדף הפייסבוק Suppware-C ולדף ה- Linkedin

התגובות סגורות.