צפה במידע מפורט אודות מאפייני מערכת המחשב באמצעות SIV

כלי העזר הנייד (Portable) והחינמי SIV – System Information Viewer מציג למשתמש מידע מפורט ומגוון אודות התצורה והמאפיינים של רכיבי החומרה התקשורת ומערכת ההפעלה במחשב הנבדק.

הערות והרחבות:

  • מאמר זה מוגש "כמות שהוא" (AS IS), ללא תמיכה וללא אחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעלולים להיגרם. הורדה ו/או התקנה של תוכנות/יישומים כמו גם גישה לשירותים מקוונים (שירותי ענן) ו/או שימוש בהם מחייבים בדיקה מקדימה (באתרי היצרנים/הספקים) של תנאי הרישוי, תנאי השימוש והתאמה לסביבת העבודה (מערכת הפעלה, תוכנות מותקנות וכדומה).
התגובות סגורות.