AV-Comparatives: ל- Microsoft Defender יש השפעה על ביצועי המחשב

חברת המחקר העצמאית AV-Comparatives המתמחה בבדיקת רמת הביצועים ובדירוג רמת האיכות של תוכנות אנטי-וירוס (AntiVirus) פרסמה דו"ח חדש (April 2022) המציג את מידת ההשפעה של תוכנת האנטי-וירוס המותקנת על ביצועי המחשב (Performance Test). בחינת הדו"ח מראה כי לתוכנת האנטי-וירוס הנפוצה Microsoft Defender השפעה שלילית די משמעותית (ביחס לרוב התוכנות האחרות שנבדקו) על ביצועי המחשב. מידע נוסף זמין במקור הידיעה. (המקור-  AV-Comparatives Twitter)

הערות והרחבות:

  • בחינת ההשפעה על ביצועי המחשב אינה קשורה ואינה מעידה על רמת ההגנה אותה מספקת התוכנה.
  • להלן תקציר המאפיינים של המחשב עליו נעשו בדיקות הביצועים:
    • מעבד : Intel Core i3
    • זיכרון : 4GB
    • אחסון : התקן SSD
    • מערכת הפעלה : Windows 10 21H2 64-Bit

 

התגובות סגורות.